Hovedseksjon

Vurdering og eksamen

Fornøyd med eksamen

Vurdering

Deltakere i forberedende voksenopplæring har samme rett til vurdering som andre deltakere i grunnskole for voksne. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering, og en rett til sluttvurdering, samt en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. Forskrift til Opplæringslova § 4-1.  

Eksamen og vitnemål 

Voksne må fullføre fagene norsk for språklige minoriteter, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag for å få grunnskolevitnemål. Deltakere må avlegge en skriftlig og en muntlig eksamen.

Deltakere vurderes etter kompetansemålene slik de er beskrevet i forsøkslæreplanene. Du finner alle læreplanene på Kompetanse Norge sin hjemmeside. 

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.