Vurdering og eksamen

Undervisning

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K06). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring. 

Voksne må fullføre og bestå fagene for å få grunnskolevitnemål. Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring. 

Måloppnåelse vurderes ved oppnådde kompetansemål og gjennomførte eksamener