Min start

Oslo VO Helsfyr tilbyr "Min start" kurs til deltakere i Introduksjonsprogrammet. Kurset bygger på en bred forståelse av karriereveiledning der det er rom for, og fokus på, utvikling av ferdigheter og kompetanse for å håndtere egen yrkesdeltakelse og karriere. På kurset får deltakerne snakke, reflektere og øve seg gjennom moduler som bidrar til økt bevissthet rundt egen kompetanse og egne ressurser. Fokuset i "Min start" er at deltakerne skal komme inn i en prosess der de blir bevisst sine muligheter i et nytt samfunn, sett i lys av hvilke ressurser og ønsker de har med seg, og dermed kunne vurdere ulike muligheter og ta valg for egen framtid. 

 

Min start - positivt menneskesyn

Min start-kurset er blant annet fundert på et positivt menneskesyn og løsningsfokusert tilnærming (LØFT). I det ligger det en tro på at alle mennesker har noe å bidra med, og at alle har en karriere. Det handler om at dersom vi snakker om det positive hvert enkelt menneske har med seg, får vi også mer av nettopp dette. 

 

Modulene i kurset

Modulene i kurset omhandler temaer som valg og endring, selvtillit og selvfølelse, identitet og roller, og yrke og utdanning. Et mål er at deltakerne gjennomfører kurset på et tidlig tidspunkt i introduksjonsprogrammet. Det handler ikke bare om hvor mye skolegang deltakerne har fra hjemlandet, men også om hvordan alle har ressurser som er nyttige i arbeidslivet. Deltakerne må bare få tak på hva disse ressursene er, og hvordan de kan brukes og utvikles.

Formålet er at det skal gi deltakerne et godt utgangspunkt for så tidlig som mulig å ta gode valg for seg selv og sin deltakelse i norsk arbeidsliv. Det brukes derfor morsmålsassistent i Min start-kurset.

Deltakerne skal sitte igjen med bedre kompetanse og bevissthet om seg selv når det gjelder arbeid og kvalifisering og at de er i stand til å sette en plan for sin framtid i Norge ut i livet, i tillegg til en ressurs-CV som beskriver deres ressurser og egenskaper som ikke bare er betinget av tidligere arbeidserfaring. 

 

"Min start" hjelper deltakere i introduksjonsprogrammet"

Artikkel i veilederforum om "Min start" (tidligerer Klart jeg kan): Mer helhet i veiledningen med Klart jeg kan.