Karriereveiledning

Vi samarbeider internt og eksternt for å kunne tilby våre deltagere utdannings- og studieveiledning som et ledd i en karriereveiledning. Vi har fire rådgivere tilsatt ved skolen. Vi deltar i RIO – Rådgivning i Osloskolen.