Hovedseksjon

Strategisk plan

Oslo VO Helsfyr sitt overordnede mål er at deltakere fullfører og består opplæringsløp raskt, slik at de kan delta i det ordinære utdanning, arbeids- og samfunnslivet. For å bidra til sysselsetting, inkludering og sosial utjevning, må undervisningen ha høy kvalitet. Metodene vi bruker er forskningsbaserte, deltakerne skal inkluderes og engasjeres i godt læringsarbeid. 

Oslo VO Helsfyr deltar aktivt i delprogram sysselsetting i områdesatsingen. Vi har prosjekteierskap til flere prosjekter og er med i andre.  Vi søker aktivt samarbeid med NAV og andre viktige aktører for å nå våre overordnede mål. Vi deltar i de statlige modulforsøkene, både FVO (modulbasert forberedende voksenopplæring) og kombinasjonsforsøket. 

Fra 2022 har vi valgt å satse ekstra på felles forståelse og implementering av LK20 - overordnet del og skriving i alle fag. Vi er opptatte av grunnleggende ferdigheter, språk og fag integrert, samt at deltakere er aktive i eget læringsarbeid. Karriereundervisning og karriereveiledning er viktig for at deltakere skal kunne ta gode og reflekterte valg for framtiden. Vi har en god samhandlings- og delingskultur i profesjonsfellesskapet som vi er opptatte av å videreføre og styrke.