Hovedseksjon

Skjemaer

Du kan laste ned skjemaer for velferdspermisjon og langvarig permisjon i menyen under/til høyre (under på mob). 

I tillegg finner du reglementet for permisjon ved Oslo VO Helsfyr.

Har du behov for ytterligere informajson kan du kontakte skolen på e-post eller telefon.