Hovedseksjon

Permisjoner

Er du deltaker ved Oslo VO Helsfyr kan du søke permisjon her. 

I tillegg finner du reglementet for permisjon ved Oslo VO Helsfyr.

Har du behov for ytterligere informajson kan du kontakte skolen på e-post eller telefon. 

Permisjon - digitalt søknadsskjema

For å søke permisjon må du følge lenka under og fylle ut denne digitalt.