Hovedseksjon

Permisjoner

Er du deltaker ved Oslo VO Helsfyr kan du søke permisjon her. 

I tillegg finner du reglementet for permisjon ved Oslo VO Helsfyr.

Har du behov for ytterligere informajson kan du kontakte skolen på e-post eller telefon. 

NB! Er du deltaker i introduksjonsprogrammet skal du ikke bruke dette skjemaet. Du må søke om permisjon fra introduksjonsprogrammet i bydelen din. Ta kontakt med din programrådgiver.

Permisjon - digitalt søknadsskjema

For å søke permisjon må du følge lenka under og fylle ut denne digitalt. 

NB! Introdeltakere må kontakte programrådgiver i sin bydel for å søke permisjon.