Hovedseksjon

Metodikk

Språk er nøkkel til all læring. Vi trenger språket for å lære, språket som skal læres, og innholdet som skal læres. På Oslo VO Helsfyr jobber vi systematisk med utvikling av CLIL-kompetanse: Content and language integrated learning.

Skoleforskningen viser at metoder som vektlegger metakognitive læringsstrategier og formativ vurdering gir best læring. Oslo VO Helsfyr har stort fokus på læringsstrategier og vurderingspraksiser som vektlegger at vurderingen skal føre til økt læring. VFL – vurdering for læring – er implementert på alle nivåer i våre læringstilbud.

Det å lære er hardt arbeid. Vi vektlegger å utvikle metoder som gir våre deltagere verktøy for å kontrollere sin egen læring. Vi formidler og modellerer gode læringsstrategier. Vi legger videre vekt på elevaktiverende metoder; samarbeidslæring – samarbeid for læring gir gode resultat.

Alle som jobber med undervisning er delt i samarbeidende team, slik at vi har en delingskultur for kompetanseutvikling, teamvist samarbeid om læring i klasserommet og samarbeid ledelse – ansatt.

Oslo VO Helsfyrs overordnede mål, er at alle deltagere raskest mulig skal nå sine mål, slik at de kan lykkes i arbeidslivet eller i videre skolegang.

For mer informasjon om CLIL: se våre spesialtilpassede videregående klasser. Våre grunnskoleklasser er også organisert slik at lærerne kan samarbeide om utvikling av CLIL-baserte undervisningsmetoder.