Hovedseksjon

Metodikk

Content and Language Integrated Learning (CLIL) er en pedagogisk tilnærming der undervisningen i et ikke-språkfag foregår på et fremmedspråk, altså norsk. På Oslo VO Helsfyr jobber vi systematisk med utvikling av slik CLIL-kompetanse.

Oslo VO Helsfyr bruker læringsstrategier og vurderingspraksiser som vektlegger at vurderingen skal føre til økt læring.  

Det å lære er hardt arbeid. Vi utvikler metoder som gir  deltagerne verktøy for å kontrollere sin egen læring. Vi formidler og modellerer gode læringsstrategier. Vi legger videre vekt på elevaktiverende metoder. Samarbeid for læring gir gode resultat.

Alle som jobber med undervisning er delt i samarbeidende team, slik at vi har en delingskultur for kompetanseutvikling, teamvist samarbeid om læring i klasserommet og om samarbeid ledelse – ansatt.

Oslo VO Helsfyrs overordnede mål er at alle deltagere raskest mulig skal nå sine mål, slik at de kan lykkes i arbeidslivet eller i videre skolegang.