Rådgivertjenesten

Rådgiver 2020

Karriereveiledning

Hos rådgiver kan du få veiledning i spørsmål om utdanning og yrkesvalg. Vi fokuserer på din fremtid, og ønsker at du skal bli bedre kjent med deg selv og dine muligheter. Rådgiverne har oversikt over søknadsfrister og opptakskrav om du skal søke videregående eller høyere utdanning. Vi kan også bistå i spørsmål om økonomi under utdanning. 

Sosialpedagogisk rådgivning

Hos oss kan du få hjelp med faglige eller sosiale utfordringer som påvirker skolehverdagen. Har du lav motivasjon, konsentrasjonsvansker eller mye fravær er det lurt å kontakte rådgiver for å få støtte til å fullføre skolegangen. Rådgiver har oversikt over ulike hjelpeinstanser som kan hjelpe deg i de utfordringene du står i, om de ikke kan løses på skolen.

Rådgivertjenesten har taushetsplikt. Rådgiverne holder til i 5. etasje.  

Foto: Håkon Høye

Hvordan bestille time hos rådgiver

Ta kontakt med rådgiverne på e-post for timebestilling. Skriv navn, klasse og kort informajson om hva du vil snakke om.  

  

Martine Wilhelmina Breivik
rådgiver for intro
E-post: mawia016@osloskolen.no   

Lisa Kristine Sveen Larsen
rådgiver for modul 0-3
E-post: lilaa026@osloskolen.no

Natalia Johnsen
rådgiver for modul 0-3
E-post: natali2002@osloskolen.no 

Hanne Beate Jahren
rådgiver for modul 4 og videregående klasser
E-post: hannej1301@osloskolen.no  

 

Rådgiverne har kontor i 5. etg (nordre tårn).