Hovedseksjon

Søke videregående opplæring

Alle deltagere som ønsker å søke på videregående opplæring må via Oslo VO servicesenteret. Oslo VO tilbyr videregående opplæring for voksne deltakere. Alle søkere må via Oslo VO servicesenteret som sender søkere til den rette skolens venteliste basert på norsknivå. 

Slik søker du: 

Søknadsfrister

Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

  • 1. februar for oppstart i august (hovedoppstart)
  • 1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)

 

Informasjon om lån og stipend

Hvordan søke lån og stipend?
Informasjon om Lånekassen for deltakere ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. 

Videregående skole for voksne

Skal du søke videregående skole med voksenrett (over 25 år)?
Her får du kort informasjon om videregående skole for voksne fra rådgiver ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. 

Under finner du også en lenkesamling med mer informasjon om videregående skole for voksne og hvordan du søker. 

Søke videregående opplæring