Samarbeid og samhandling

Vi deltar i nettverk og samarbeidsfora der det er naturlig for å styrke våre deltageres kompetanse. Særlig fokus har samarbeid innenfor Groruddalssatsingen og Delprogram sysselsetting i GroruddalenVi har flere konkrete prosjekt i gang for å styrke samarbeidet med bydeler og NAV, karriereveiledning, samhandling og felles konkrete samarbeidsprosjekt.