Hovedseksjon

Samarbeid og samhandling

Vi deltar i nettverk og samarbeidsfora der det er naturlig for å styrke våre deltageres kompetanse. Særlig fokus har samarbeid innenfor Groruddalssatsingen og Delprogram sysselsetting i GroruddalenVi har flere konkrete prosjekt i gang for å styrke samarbeidet med bydeler og NAV, karriereveiledning, samhandling og felles konkrete samarbeidsprosjekt. 

Delprogram sysselsetting

Gjennom "Samarbeidsmodell Oslo" får voksne innvandrere mulighet til å ta fagbrev innen bl.a. kokefaget. 

KoS - veien til fagbrev

Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. Oslo voksenopplæring Helsfyr deltar i dette samarbeidsprosjektet. Les mer om modellen og samarbeidet på på siden til Delprogram sysselsetting.