Hovedseksjon

Skolens regler

Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevenes læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende og engasjerende. 

  • På Oslo VO Helsfyr skal alle behandles likt uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering. 
  • Elever og ansatte skal møtes med tillit, respekt og krav om å bidra til et godt læringsmiljø. 
  • Alle har medansvar og rett til medvirkning.  

Du kan lese skolens ordensreglement ved å klikke på bildet til høyre. 

Skolens ordensreglement

Ordensreglement