Slik søker du

  • Søker må være folkeregistret med Osloadresse.
  • Søker må møte personlig på Oslo VO Servicesenter og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde.
  • På Servicesenteret får søker en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole.
  • Inntakskonsulenten kartlegger deretter søkers muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Etter samtalen tar søker en digital test. Samtale og test tar til sammen en til to timer.
  • Det er resultatet av denne kartleggingen som er med på å avgjøre hvilket på nivå søker skal starte. Endelig plassering på nivå gjøres av senteret der søker får tilbud. Det er inntak til grunnskole nivå 1-7 fem ganger i året og til nivå 8-10 to ganger i året?
  • Søknadsskjema fylles ut mens søkeren er hos inntakskonsulenten.
  • Har søkeren rett til grunnskole, vil søkeren får tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter. Vedtak om opplæringssted, fag og timetall får søkeren fra opplæringsstedet.