Hovedseksjon

Slik søker du

Slik søker du FVO - grunnskole for voksne 

  • Søker må være folkeregistrert med Osloadresse.
  • Søker må møte personlig på Oslo VO Servicesenter og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde.
  • På Servicesenteret får søker en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole.
  • Inntakskonsulenten kartlegger deretter søkers muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Etter samtalen tar søker en digital test i norsk, matematikk og engelsk. Samtale og test tar til sammen en til to timer.
  • Det er resultatet av denne kartleggingen som er med på å avgjøre hvilket nivå søker skal starte. Endelig plassering på nivå gjøres av senteret der søker får tilbud.
  • Søknadsskjema fylles ut mens søkeren er hos inntakskonsulenten.
  • Har søkeren rett til grunnskole, vil søkeren får tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter. Vedtak om opplæringssted, fag og timetall får søkeren fra opplæringsstedet.
  • For mer informasjon kontakt Oslo VO Servicesenter

Oslo VO Servicesenter

Kontakt Oslo VO Servicesenter for å bestille time for registrering og innsøking til kurs. 

Du finner Oslo VO Servicesenter på Helsfyr: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget.