Innhold og nivå

Ordbok

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.