Innhold og nivå

Ordbok

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring. 

  

Innhold og nivå

Nivå 1: Lær å lese 

  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk.  


Nivå 2-4: Trene på å lese 

  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag.

 

Nivå 5-7: Lese for å lære 

  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk.  

 

Nivå 8-10: Mot grunnskoleeksamen 

  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, særlig på skriftlige ferdigheter og fagkunnskap i fagene fra 5-7 

 

Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Servicesenteret og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.

Læreplanverk for Kunnskapsløftet

Her finner du lærerplanverket for Kunnskapsløftet. 

Les mer på UDIR sine hjemmesider.