Hovedseksjon

Innhold og nivå

Ordbok

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

Oslo voksenopplæring Helsfyr er i perioden 2017-2024 med i et forsøk som heter "Forberedende voksenopplæring" Du kan lese mer om forsøket på Kompetanse Norge sine hjemmesider. 

Opplæringen gir like rettigheter som for de som følger grunnskoleopplæring etter K06 (Kunnskapsløftet).

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.  

Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Servicesenteret og/eller kartlegging på skolene. 

Modulbasert opplæring

Modulstrukturerte læreplaner foreligger i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. I tillegg er det utarbeidet en egen læreplan for grunnmodulen for deltakere som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Kompetansemålene i fagene inkluderer både faglig og språklig kompetanse. Deltakerne i forberedende voksenopplæring lærer med andre ord både norsk språk og fag samtidig i alle fag.

Modulstrukturen i læreplanene legger til rette for en fleksibel og tilpasset opplæring. Deltakere kan velge hvilke fag en ønsker opplæring i og vil bli plassert i modul på bakgrunn av innplasseringstester. 

Modell FVO

Modell FVO

Læreplanverk for Kunnskapsløftet

Her finner du lærerplanverket for Kunnskapsløftet. 

Les mer på UDIR sine hjemmesider.