Timetall dag og kveld

Undervisning

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring. 

  

Timetall dag og kveld

Nivå 1: Lær å lese 

  • Dag: fra 8 timer til 20 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær 
  • Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder (tilbud på Helsfyr og Rosenhof)


Nivå 2-4: Trene på å lese 

  • Dag: fra 8 timer til 20 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær 
  • Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder (tilbud på Helsfyr og Rosenhof)

 

Nivå 5-7: Lese for å lære 

  • Dag: fra 8 timer til 24 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær 
  • Kveld: 8 timer til 12 timer fordelt på to eller tre kvelder (tilbud på Helsfyr og Rosenhof)

 

Nivå 8-10: Mot grunnskoleeksamen 

  • Dag: 30 timer (tilbud på Helsfyr) 

Kveld: 16 timer fordelt på tre kvelder (tilbud på Helsfyr) 

 

Læreplanverk for Kunnskapsløftet

Her finner du lærerplanverket for Kunnskapsløftet. 

Les mer på UDIR sine hjemmesider.