Timetall dag og kveld

Undervisning

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

Oslo voksenopprlæring Helsfyr er i perioden 2017-2023 med i et forsøk som heter "Forberedende voksenopplæring". Du kan lese mer om forsøket på Kompetanse Norge sine hjemmesider. 

Opplæringen gir like rettigheter som for dem som følger grunnskoleopplæringen etter Kunnskapsløftet K06. 

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring. 

 

Foto: Håkon Høye

Læreplanverk for Kunnskapsløftet

Her finner du lærerplanverket for Kunnskapsløftet. 

Les mer på UDIR sine hjemmesider.