Hovedseksjon

Timetall dag og kveld

Undervisning

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

Oslo voksenopplæring Helsfyr er i perioden 2017-2024 med i et forsøk som heter "Forberedende voksenopplæring". Du kan lese mer om forsøket på Kompetanse Norge sine hjemmesider. 

Opplæringen gir like rettigheter som for dem som følger grunnskoleopplæringen etter Kunnskapsløftet K06. 

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Timetall dag og kveld:

DAG

Norsk

Matte

Engelsk

Naturfag

Samfunnsfag

Uketimer

Modul 0

20 timer

0 timer

0 timer

0 timer

0 timer

20 timer

Modul 1

8 timer

3 timer

4 timer

2 timer

3 timer

20 timer

Modul 2

8 timer

6 timer

2 timer

2 timer

2 timer

20 timer

Modul 3

10 timer

6 timer

6 timer

4 timer

4 timer

30 timer

Modul 4

10 timer

6 timer

6 timer

4 timer

4 timer

30 timer

Modul 3 og 4 (deltid)

8 timer

3 timer

3 timer

3 timer

3 timer

20 timer

 

KVELD

Norsk

Matte

Engelsk

Naturfag

Samfunnsfag

Uketimer

Modul 2

4 timer

2 timer

2 timer

2 timer

2 timer

12 timer

Modul 3

5 timer

3 timer

3 timer

2 timer

3 timer

16 timer

Modul 4

5 timer

3 timer

3 timer

2 timer

3 timer

16 timer

 

Læreplanverk for Kunnskapsløftet

Her finner du lærerplanverket for Kunnskapsløftet. 

Les mer på UDIR sine hjemmesider.