Hovedseksjon

Videregående skole - studiespesialisering

Studiespesialisering

Opplæringen i Oslo er på Oslo VO Sinsen.  Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsens sider. Her finner du også Oslo VO Sinsens kurskatalog.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen. 

Kontakt Oslo VO Servicesenteret for mer informasjon om videregående skole med studiespesialisering. 

 

Hvordan søke videregående for voksne

Oslo VO Servicesenteret sine sider finner du mer informasjon om videregående skole for voksne og hvordan du søker vgs med studiespesialisering.