Hovedseksjon

Bærekraft - deltakere stilte ut arbeider

Utstilling om bærekraft

Utstillingen dokumenterer arbeidet og temaer klassene har jobbet med gjennom skoleåret.

Fokuset for arbeidet er Bærekraft og deltakerne har jobbet tverrfaglig på tvers av de ulike yrkesretningene her på skolen, forteller lærer Grete Dreyer.

Alle klassene startet året med en felles innføring i temaet Bærekraftig utvikling. Arbeidene de viste fram på utstillingen er knyttet til de ulike yrkesretningene og utvalgte kompetansemål fra læreplanene i tømrerfag, kokkfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. Ettersom Oslo VO Helsfyr er sertifisert som Miljøfyrtårn er dette også en del av skolens fokus på miljø, klima og bærekraft.  

Bærekraftig mat - hvordan redusere matsvinn?

Bærekraft-2.jpg

Verden i våre hender

Bærekraft-3.jpg

Gjenbruk - verktøykasse bygd av kryssfinér

Bærekraft-4.jpg

Arkitekt for en dag

Bærekraft-6.jpg

Bærekraft på kjøkkenet

Bærekraft-5.jpg