Hovedseksjon

Presenterte egne bildebøker

BOU-bildebøker

Fredag 4.november hadde Barne- og ungdomsarbeiderklassen 2BOU6 fremlegg på Læringssenteret av sine egenproduserte bildebøker. Klassen har hatt et tverrfaglig prosjekt knyttet til programfag og norsk. Oppgaven var å lage en bok hvor både tekst og bilde skulle være en viktig del av boka. Vurderingen skal knyttes til arbeidet med boka og dens innhold og utseende, fremlegg og en skriftlig besvarelse av spørsmål knyttet til dette. 

I våre kompetansemål i programfag står det at vi skal ha kjennskap om bruk av TEGN TIL TALE, i vår kommunikasjon med barn og unge, forteller lærer Grete Dreyer. Vi benyttet derfor muligheten til å knytte kontakt med Nydalen videregående skole som er knutepunktskole for hørselshemmede elever i Oslo. Vi inviterte en VG1 klasse fra Helse og oppvekst hit til oss. De hadde med seg sine lærere og to døvetolker. Dette ble en fin dag med nye erfaringer for oss alle! På denne måten "Slo vi to fluer i en smekk" Bøkene var veldig varierte og innholdsrike. Det var ulike sjangere representert, blant annet en bok om norske uttrykk som "To fluer i en smekk". 

Foto: Grete Dreyer