Hovedseksjon

Deltakere invitert på lunsj hos Blindern og Vinderen Sanitetsforening

Besøk hos Sanitetsforeningen

Tidligere i uken var kombiklassen 24D ved Oslo VO Helsfyr på besøk hos Sanitetesforeningen på Blindern og Vindern. De var invitert til lunsj i foreningens flotte lokaler og fikk en hyggelig mattagelse. Klassen består av 30 ukrainske flykninger som får norskopplæring ved Oslo VO Helsfyr. 

En av deltakerne er kunstner og musiker, hun spilte en minikonsert på foreningens piano for de andre i kalssen. Hun fikk også tilbud om å holde malerkurs for foreningen fra høsten av. Klassen hadde en fantastisk dag hos Blindern og Vindern Sanitetesforening og ble invitert tilbake på foreningens sommerfest i juni. 

Sanitetsforeningene i Oslo har en bredt tilbud som også kan passe for våre deltakere. Så jeg oppfordrer flere til å ta kontakt for å benytte seg av foreningenes tilbud, sier lærer Gry Moe. 

Lunsj hos Blindern og Vindern Sanitetsforening

Sanitetslunsj2.jpg

Deltaker holdt pianokonsert

Saniteteslunsj4.jpg

Deltakerne fikk et hyggelig møte med Sanitetsforeningen

Saniteteslunsj3.jpg

Lunsj i Sanitetsforeningens lokaler

Sanitetslunsj1.jpg