Hovedseksjon

Feiret 17 nye læreplasser ved Oslo universitetssykehus

KOS-lunsj 2022

Mandag 30. mai var politikere, Oslo universitetssykehus, lærlinger og lærere ved Oslo voksenopplæring Helsfyr samt ledelse ved Utdanningsetaten samlet til lunsj på Lærlingekompaniet for å feire et unikt tverretatlig samarbeid. Hele klasse 2KOS4 fyller 17 læreplasser ved hovedkjøkken og avdelingskjøkken ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Der får de verdifull praksis og faglig oppfølging på veien mot fagbrev som ernæringskokker. 

Byråd for Arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen trakk frem viktigheten av utdanning til et yrke med fag- og svennebrev, samt ikke minst styrken i et samarbeid der både NAV, bedrifter og voksenopplæringen jobber sammen mot felles mål. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen hadde også fokus på det krevende læringsarbeidet og gode dokumenterte resultater i denne opplæringsmodellen og Samarbeidsmodell Oslo. Dette er voksne minoritetsspråklige lærlinger som går et fulltids skoleløp over 4 år, der de lærer norsk samtidig som de tar alle fag og full læretid i bedrift. 

At det er bærekraftig både i et samfunnsperspektiv og for individet er det liten tvil om. Fullføringsgraden er på 80-90 % i denne og øvrige klasser i modellen, og resultater godt over landsgjennomsnittet. 

Lærlingene selv uttrykte både glede og takknemlighet over de mulighetene de har fått gjennom opplæringen, og hva det betyr for dem å få en trygg, varig og relevant jobb som kvalifiserte fagarbeidere.

 

Feiret 17 nye læreplasser ved Oslo universitetessykehus

KOS-lunsj2.jpg

Lærlingekompaniet serverte panert rødspette til lunsj

KOS-lunsj5.jpg

Lærlingekompaniet inviterte til lunsj

KOS-lunsj1.jpg

Musikkinnslag fra Sri Lanka

KOS-lunsj4.jpg

Artikkel i magasinet "Kjøkkenskriveren"

Magasinet Kjøkkenskriveren utgis av Kost- og ernæringsforbundet for ansatte i storkjøkken og kantiner.  

Les hele artikkelen under (klikk på bildet for hele artikkelen). 

Kjokkenskriveren-artikkel.jpg