Hovedseksjon

Språkkurs for tømrere

Byggfag 2019

Språkkurs for tømrere

Har du mer enn 5 års dokumentert arbeidserfaring som tømrer/snekker, men mangler svennebrev?

Oslo VO Helsfyr og Opplæringskontoret for tømrerfaget tilbyr språkkurs for dem med lang praktisk erfaring i tømrerfaget. Kurset fører frem til en obligatorisk teorieksamen (TMF 3103). Ved bestått eksamen og minimum 5 års praksis i tømrerfaget, kan du ta svenneprøven og bli faglært tømrer.

Kurset vil fokusere på:

  • Beskrive planlegging
  • Utføring og evaluering av eget arbeid
  • Bruk av sentrale faguttrykk og begreper og digitale ordbøker
  • Skrive eksamensoppgaver – lærer gir veiledning på skriftlige besvarelser

Kurset er annenhver tirsdag kl 15 – 20.
Kurstart er tirsdag 19. september hos Oslo voksenopplæringen på Helsfyr.

Spørsmål om kurset kan rettes til: Torill Wøhni – tlf. 970 52 778.

Bindende påmelding sendes til oft@oft.no.

Les mer her: info og påmelding til språkkurs