Hovedseksjon

Nyutdannete fagarbeidere fikk utdelt svennebrev i høytidelige omgivelser

Byggklassen

Tirsdag 22.11. feiret Oslo VO Helsfyr at 2 klasser med voksne minoritetsspråklige deltakere får sine fag- og svennebrev etter 4 års tilrettelagt yrkesopplæring.

Markeringen fant sted i Håndverkersalen, Oslo Håndverk og industriforening, i forkant av utdeling av fag- og svennebrev i Rådhuset senere på kvelden. 

Oslo VO Helsfyr markerer med dette at ytterligere 31 lærlinger har fullført et 4-årig yrkesrettet utdanningsløp innen Samarbeidsmodell Oslo, herunder en tømrerklasse for aller første gang. 

Et slikt vellykket tverrfaglig samarbeid mellom bransjer, bedrifter, opplæringskontor, NAV og Utdanningsetaten må feires, og er til inspirasjon både nasjonalt og utenfor Norge. Behovet for faglærte kokker og tømrere er stort, og med samarbeidsprosjektet møter vi etterspørselen samtidig som voksne minoritetsspråklige blir utdannet, integrert og selvstendige yrkesutøvere.

Samarbeidsprosjektet er en del av Samarbeidsmodell Oslo, fagopplæring for voksne minoritetsspråklige, i regi og samfinansiert av Utdanningsetaten og NAV Tiltak. I denne modellen får deltakerne videregående opplæring til fag- og svennebrev samtidig med norskopplæring i en velprøvd metodikk. 

Gjennomføringsgraden er høy, resultatene er svært gode og ikke minst får de fleste tilbud om fast ansettelse i lærebedriften.

Vi gratulerere alle med gejnnomført fagopplæring og svennebrev i sitt fag. 

Høytidlig feiring

Eplemost-3904 copy.jpg

Arbeidsgiverne var representert

Bengt-3982 copy.jpg

Representanter fra UDE, byrådet og regjeringen var tilstede

Marte-3976 copy.jpg

Deltakerne serverte varm mat

Servering-3957 copy.jpg