Teorikurs til fagprøven i barne- og ungdomsarbeider

BoU-2020

Høsten 2020 starter Oslo Voksenopplæring Helsfyr nye kurs som vil ta fagbrev som barn– og ungdomsarbeider som praksiskandidat. Kurset er for for assistenter som arbeider  i barnehage og i Osloskolen. Oslo VO Helsfyr har både lang og god erfaring med slike kurs og høy måloppnåelse.
Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse kursene har vært svært positive.

Målgruppen er assistenter med mye praktisk erfaring og kunnskap. Før de kan ta fagbrev må de bestå en fem timers teoretisk skriftlig prøve og ha tilsammen 5 års arbeidserfaring.
Kurset vi tilbyr er laget med utgangspunkt i læreplanen på VG2 barn– og ungdomsarbeiderfaget, og forbereder deltakerne til den teoretiske prøven. På kurset går deltakerne gjennom et utvalg av temaer. Gruppa diskuterer og reflekterer rundt den kunnskapen den enkelte har, med tanke på å bli bevisst sin egen kompetanse. 

Se vedlegg for mer informasjon om kurset. 

 

Ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Se vedlegg for mer informasjon om dette kurset.