Feiret 32 år i voksenopplæringa

Elen-2018

Vi besøkte klassen til Elen Pettersen som blir pensjonist nå i januar etter lang tjeneste i voksenopplæringen i Oslo. ”Jeg takker for meg etter 32 år i voksenopplæringa i Oslo. 32 år der ingen dag har vært lik den andre.

Stor takk til elevene mine som har gjort dagene spennende og interessante!

Takk til alle supre kollegaer for samarbeid og muntre stunder.” 

 

Vi ønsker elevene lykke til videre og Elen lykke til med pensjonisttilværelsen. 

 

Foto: Håkon Høye