Femti år siden kong Harald og dronning Sonjas forlovelse

Sonja og Harald

Daværende Kronprins Harald og Sonja Haraldsens forlovelse ble annonsert 19. mars 1968. Da hadde Kronprinsen og Sonja Haraldsen kjent hverandre i 9 år. Grunnen til at det tok så lang tid før paret kunne få hverandre, var at Sonja Haraldsen ikke var født kongelig. Det var ikke vanlig, verken i Norge eller i andre land, at en tronfølger giftet seg med en som ikke var prinsesse eller adelig. 

Kong Olav, Kronprins Haralds far, fryktet at folket i Norge ikke ville akspetere at en ikke-kongelig skulle gifte seg inn i kongehuset og få tittelen Prinsesse, og siden Dronning. Han søkte råd hos regjeringen, som svarte at den ikke ville motsette seg at Kronprinsen kunne få gifte seg med Sonja Haraldsen. Og bryllup ble det samme år, 29. august 1968. 

Siden er det blitt vanlig at tronfølgere gifter seg med “en fra folket.” De nåværende tronfølgerne i alle de skandinaviske landene har alle giftet seg med ikke-adelige eller ikke-kongelige. 

Kronprinsesse Sonja ble godt mottatt av folket i Norge, og har sammen med Kong Harald i de 50 årene som er gått siden forlovelsen, bidratt til at det norske monarkiet er populært og har bred støtte i det norske folk. 

 

Foto: Faksimile fra boka "Kjære Sonja" (Schibsted 2007).