Gjensynsglede i klasserommet

Oppstartsglede

På fredag 8. mai møttes deltakerne i barne- og ungdomsarbeiderklassen (1BOU4) for første gang på nesten to måneder. De var veldig glade for å se hverandre og var strålende fornøyd med å komme tilbake til hverdagen i klasserommet, forteller lærer Grete Dreyer. 

Deltakerne skal i første omgang møtes i klasserommet på fredager og håper på en normalisering av hverdagen framover. De har jobbet med tekster om hverdagen i Koronatiden og forteller personlig om sine erfaringer og ulike livssituasjoner. 

I klassen er det mange som har barn og de har drevet hjemmeskole samtidig som de har hatt sine egne skoleoppgaver å tenke på. De har gjort seg mange viktige erfaringer som de hadde behov for å dele med hverandre. 

Gleden over litt normalitet og det å møtes fysisk på skolen var stor! 

 

Foto: Grete Dreyer

 

Tilbake i klasserommet

Deltakerne delte sine opplevelser fra tiden hjemme og erfaringer de har gjort seg de siste to månedene. 

Tilbake i klasserommet

Delte erfaringer fra tiden hjemme

Delte erfaringer fra Koronatiden

Hyggelig å være tilbake i klasserommet

Både deltakere og lærere (på bildet Nina Meza) syntes det var veldig hyggelig å være tilbake i klasserommet. 

Hyggelig å være tilbake