Stolte deltakere feiret avsluttet kurs

IKEA4 - avslutning

IKEA4, den 4.klassen i Hurtigspor IKEA avsluttet sist fredag sin praksisperiode på IKEA Furuset og Slependen. De 23 deltakere i klassen startet i januar 2020, etter en rekrutteringsperiode med intervjuer. De første månedene var det fullt fokus på norskopplæring og forberedelse til praksisperioden, med arbeid med autentiske tekster fra IKEA. Korona forsinket klassen litt, men de fant gode løsninger med digitale kanaler, og praksis kunne starte i juni.

Fredag 4. desember markerte deltakerne avslutningen i skolens auditorium med mentorene på IKEA over Teams. Deltakerne fikk utdelt personlige attester fra IKEA som blir gode å ha på CVen fremover.

Lærerne, mentorene og prosjektleder på IKEA og veileder fra NAV Alna er imponerte over innsats og innstilling fra denne klassen. De har et sterkt samhold og har samarbeidet godt gjennom hele perioden. Det er allerede flere som har fått jobb hos IKEA, og enda flere som er i gang med intervjuer og rekruttering. I tillegg er de i gang med norskprøver både muntlig og skriftlig med målsetning om å klare språknivå B1. Vi har stor tro på denne gjengen, de blir gode i norsk språk, de får en plass i norsk arbeidsliv og de blir godt integrert, lykke til alle sammen!

 

Alle samarbeidspartene var representert: 

Dan Sandmoen – prosjektleder IKEA

Amalie Solberg Rustad – prosjektmedarbeider NAV Alna

Torill Wøhni – prosjektleder Oslo VO Helsfyr

Hanne Dølplads – norsklærer

Natalia Johnsen – norsklærer

 

 

Tale fra lærer

Deltakerne fikk personlig attest

Stolte deltakere