Midnattssol

Midnattsol

Mange turister som kommer til Norge om sommeren, vil gjerne se denne sola ved midnatt. Midnattssol er det mellom vårjevndøgn (20. mars) og høstjevndøgn (21. september) i områdene mellom polarsirkelen (som i Norge går et stykke sør for Bodø) og polene. 

Jo lenger nord (eller sør) du kommer, jo lenger del av tida mellom vår- og høstjevndøgn er det midnattssol. Det mest kjente stedet i Norge der folk drar for å se midnattsola, er Nordkapp. Nordkapp ligger lengst nord i Finnmark og har midnattssol fra 12. mai til 1. august.

De områdene som har midnattssol om sommeren, har mørketid tilsvarende lenge om vinteren. Likevel er det i de sydligste områdene, nærmest polarsirkelen, ikke mørkt hele døgnet. Dette er på grunn av noe som kalles skumringseffekten eller lysbryting.

Andre land på den nordlige halvkule som har midnattssol, er Sverige, Finland, Russland, Alaska (USA), Canada og Grønland. 

 

Du kan lese mer om midnattssol på bl.a. Wikipedia. 

 

Foto: Håkon Høye