Signerte lærekontrakt med The Thief

Signering - The Thief

Begge er elever i en yrkesfaglig (kokk- og servitør) klasse på Oslo VO Helsfyr. Klassen er et samarbeidsprosjekt med Etterstad vgs, NHO Reiseliv og NAV Alna.

Dette er en unik klasse. Den startet opp i desember 2016. 18 elever vil om 4 år ha mulighet til å avlegge fagbrev som kokk etter å ha deltatt i et vekslingsløp hvor de er lærlinger og voksne deltagere i et yrkesfaglig løp parallelt. Teori og praksis integreres med norsk- og læringsstøtte etter en CLIL-modell: Content and langugage integrated learning. Deltagerne har støtte til livsopphold de to første årene og lønn som lærlinger de to siste årene.

Lærekontraktsigneringen ble markert med en liten seremoni i baren på The Thief tirsdag 4. april. Johan Hauglund, koordinator for prosjektet fra Oslo VO Helsfyr innledet med: "Dette er et enestående prosjekt det er viktig å spre informasjon om, slik at det kan bli en fast bestanddel av tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere".

Direktør for the Thief, Jarle Moen, understreket i sin tale betydningen av gode prosjekt for å få kompetanse til en næring i sterk vekst med stort behov for kompetanse. The Thief trenger kompetente personer som brenner for faget sitt, som kan være rett person på rett sted i virksomheten på grunn av sin kompetanse - uavhengig av hudfarge, religion eller seksuell legning. The Thief er stolte av å kunne bidra i et prosjekt som i tillegg til å gi dem nødvendig kompetanse også fremmer integrering.

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør fra NHO Reiseliv, takket særlig Oslo VO Helsfyr og koordinator Johan for at de fikk være med på lærekontraktsigneringen. NHO Reiseliv har fulgt prosjektet og vært en viktig samarbeidspartner fra oppstarten av den første klassen i 2015. Dette fordi denne modellen der voksne innvandrere får en kokkeutdannelse og fagbrev svarer på flere av bransjens utfordringer. Både behovet for faglærte kokker og en god modell for å integrere flere med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet. Reiselivsnæringen er jo allerede en integreringsmotor.

NHOs økonomibarometer viser at reiselivsnæringen er den bransjen som ser mest optimistisk på markedsutsiktene. Noe av det NHO reiseliv hører mest fra våre medlemmer innen hotell og servering er nettopp at de trenger flere kokker. Derfor er dette programmet midt i blinken. Det gir tilgang på en ekstra klasse med nye kokkelærlinger i Oslo. Merete Habberstad fra NHO Reiseliv avsluttet med å gratulere Dawit og Tanya med sine læreplasser og ønske dem lykke til.

På vegne av Mette Simonsen Vollset fra NAV Alna gratulerte rektor Torunn Thomassen lærlingene med lærekontraktsignering. NAV Alna har vært en svært viktig samarbeidspartner i prosjektet. Uten deres støtte hadde ikke denne siste klassen blitt opprettet. Det var NAV Alna som fant muligheten til en samfinansieringsmodell for klassen.

Rektor Torunn Thomassen understreket betydningen av det gode samarbeid – hvor godt samarbeid med lærestedene er en av bærebjelkene i prosjektet. Integrert teori og praksis og integrert språk og læringsstøtte etter Oslo VO Helsfyrs CLIL-modell (å automatisere språklæringen for å kunne vektlegge innholdslæringen) gir resultater – svært gode læringsresultater. Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det krever samarbeid mellom alle involverte parter i prosjektet – ikke bare mellom skolene Oslo VO Helsfyr og Etterstad videregående skole, men også med lærestedene, NHO Reiseliv, NAV, avdeling for fagopplæring, lærlingekompaniet mm. Og ikke minst krever det stor innsats og hardt arbeid fra lærlingene selv.

Vi ønsker ønsker Dawit og Tanya lykke til med opplæringen. 

 

I tillegg til de de nevnt ovenfor i teksten var følgende personer tilstede under signeringen: 

  • Johan Laursen, kjøkkensjef, The Thief
  • Tord Huse, avdelingsleder for restaurant og matfag ved Etterstad videregående.
  • Hans Erik Slokvik, veileder i avdeling for fagopplæring, UDE.
  • Hilde Veum, kommunikasjonsrådgiver NHO Reiseliv. 
  • Hilde Rastad, Oslo VO Helsfyr 

 

Les artikkelen på NHO reiseliv sine sider her. 

 

Foto: Håkon Høye

Dawit har akkurat signert kontrakten med kjøkkensjef Johan Laursen

Dawit har akkurat signert kontrakten

Et unikt samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Helsfyr, Etterstad vgs, NHO Reiseliv og NAV

Et unikt samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Helsfyr, Etterstad vgs, NHO Reiseliv og NAV

Merete Habberstad, NHO Reiseliv

Merete Habberstad, NHO

Jarle Moen, The Thief

Jarle Moen, The Thief

Lærekontrakt i boks

Lærekontrakt i boks