Skolen stenges torsdag 12. mars kl. 18.00

Viktig melding 2020

Oslo VO Helsfyr er stengt fra fredag 12. mars (kl. 18.00) til og med 13. april. Undervisning skjer på its learning. Logg deg på. Sjekk også epost og sms fra lærer.
Takk for at du hjelper oss med å stoppe Coronaviruset. 

Se også Oslo kommune sine hjemmsider for oppdatert informasjon.  

 

Norskprøven
Norskprøvekandidater må følge med på skolens hjemmesider for informasjon om gjenomføring av prøven.