Statsråd Jan Tore Sanner viste politiske venner fra Sverige vellykket integrering i Norge

Statsraad besøk-2018

Helsfyrmodellen er en norskstøttet fagopplæring innen bl.a. kokkeyrket og barne- og ungdomsarbeiderfag. Politikerne fikk en grundig innføring i denne opplæringsmodellen og snakket med ferdigutdannede fagarbeidere og deltakere under opplæring.  

Besøket var lagt til Brasserie Paleo i Oslo sentrum der politikerne fikk omvisning på kjøkkenet av Mustafa som er lærling i kokkeklassen KoS2 ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. TV2 nyhetskanalen var tilstede og laget en reportasje om besøket. De intervjuet nåværende og tidligere elever som i dag jobber som barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere. Deltakerne fortalte om de gode erfaringene de har hatt med denne opplæringen og hvor store ringvirkninger utdanningen har hatt for dem personlig og deres familier. 

Rektor ved Oslo voksenopplæring Helsfyr, Torunn Thomassen fortalte om bakgrunnen for opplæringen og modellen som ligger til grunn, Helsfyrmodellen. Denne gir minoritetsspråklige voksne muligheter til å ta fagopplæring med norskstøtte gjennom alle de 4 årene utdanningen varer. Dette har gitt meget gode resultater, faktisk bedre faglige resultater enn elever på ordinære videregående skoler, samtidig som utdanningen med fagbrev legger grunnlaget for en varig tilknytning til arbeidslivet i Norge.

 

Statsråd Jan Tore Sanner ga tydelige signaler om at denne opplæringsmodellen må bli et fast tilbud.

 

Les mer om denne opplæringen her på skolens hjemmesider.

 

TV2 nyhetskanalen dekket saken (for abonnenter - krever innlogging).