Velkommen til skolestart høsten 2020

Undervisning

Informasjon om, dag, tid, lærer og inngang

Alle deltakere vil få elektronisk brev fra skolen hvor det står dag og klokkeslett for når dere skal møte på skolen, hvilket rom dere skal møte på og hvilken lærer dere skal møte første skoledag. I tillegg får alle deltakere en SMS med den samme informasjonen. I SMSen får dere også beskjed om hvilken inngang dere skal bruke. 

 

Smittevern

Vi må alle samarbeide for å begrense Covid-19-smitte. Skolen har en rekke tiltak som alle må følge. Vi følger sentral smittevernveileder. Under følger rettningslinjer gult nivå:

 

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Rettningslinjer for Oslo VO Helsfyr: 

Alle klasserom tilhører en sone. Hver sone har egen inngang og egen utgang. Alle må bruke sine soneinngang og sin soneutgang. Dette må vi gjøre for å unngå trengsel. Det står antibac ved alle innganger. Alle må bruke antibac når de går inn i skolebygningen! 

Den som er syk må være hjemme fra skolen. Den som er i karantene skal ikke møte på skolen. På skolen kan du være sammen med klassen din i klasserommet. Utenfor klasserommet må du passe på at du holder minst en meters avstand til andre enn dem du går i klasse/er i gruppe sammen med.

Kantina vil være stengt. Det blir egne regler for læringssenteret. Læreren din vil fortelle deg om dem. For norskklassene vil det også bli noe digital undervisning. 

 

God undervisning

Vi på Oslo VO Helsfyr jobber hardt for at du skal få den beste undervisningen. Læring er hardt arbeid. Din innsats er derfor veldig viktig.

Vi gleder oss til å møte deg. Velkommen til Oslo VO Helsfyr!

 

mvh
Torunn Thomassen 
rektor